Skip to main content

Voor de volgende generatie

Samen de gemeente van Sprang opbouwen voor de volgende generatie

Hervormd Sprang heeft een eeuwenoude traditie als Protestantse gemeente en mag met de herkenbare kerk een thuis zijn voor vele generaties kerkgangers. Om deze traditie voort te kunnen zetten is het noodzakelijk dat de gemeente financieel gezond is.

Met het vertrek van dominee van Wijk zijn we nu vacant, we zien graag weer snel een nieuwe dominee. Voorwaardelijk om het beroepingswerk te kunnen starten, is een solvabiliteitsverklaring. De eisen om deze te krijgen zijn de laatste jaren aanzienlijk strenger geworden. Met de huidige financiële status is het niet reëel dat we die zullen krijgen.

Op deze pagina willen we u inzicht geven in de financiën van Hervormd Sprang en u activeren om een periodieke toezegging te doen of uw bijdrage voor Actie Kerkbalans te verhogen.

Geef voor de gemeente van de volgende generatie

De laatste jaren zien we een tekort op de begroting, van ongeveer € 30.000/jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door inflatie, stijgende energiekosten en teruglopende inkomsten vanuit rente. Op deze pagina geven we u inzicht in de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. We gaan zorgvuldig met ons geld om en we zien een trouwe inkomstenstroom vanuit collectes, giften en Actie Kerkbalans. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Toch zien we dat er ander geefgedrag nodig is om de begroting sluitend, of zelfs positief, te krijgen. 

Wat kost onze gemeente?

Wat kunt u doen?

Graag nemen we u mee in een aantal opties:

 1. Periodieke gift
  Eigenlijk het beste scenario, voor u en voor ons. In plaats van jaarlijks een bedrag toezeggen zoals bij Actie Kerkbalans, legt u bij dit scenario voor een langere periode (minimaal 5 jaar) een bedrag vast wat u toezegt om Hervormd Sprang financieel te steunen. 
  In principe maakt dit de jaarlijkse toezegging aan Actie Kerkbalans overbodig. Voor Hervormd Sprang geeft dit voorspelbaarheid van inkomsten voor de lange termijn, iets wat noodzakelijk is om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, zodat beroepingswerk gestart kan worden.

  Lees op deze pagina meer achtergrondinformatie over een periodieke toezegging en bereken via deze schenkcalculator of een periodieke gift voor u belastingvoordeel oplevert. Dit kan écht interessant zijn.

  In het volgende blok kunt u dmv een online formulier uw toezegging vastleggen of uw mailadres achterlaten om een formulier te ontvangen.
   
 2. Actie Kerkbalans bijdrage
  Mogelijk geeft u al jaren trouw bij Actie Kerkbalans. Op het formulier wat u ontvangt wordt ook uw toezegging van vorig jaar vermeld. 
  Per persoon zien we een gemiddelde toezegging van € 203 per jaar. Veel gemeenteleden zitten echter in de categorie van € 25 tot € 125 per jaar. 
  Met de situatie waarin we nu zitten is het noodzakelijk dat we gemeentebreed meer geven. Een afronding naar het volgende vijftig- of honderdtal maakt al een groot verschil in de totale opbrengst van deze actie. 

 3. Geven via collectes of éénmalige gift
  Tijdens de kerkdiensten kunt u contact geld, of collectemunten in de collectezakken doen.
  Ook is het mogelijk om geld over te maken naar:
  NL79 RABO 0373729448 t.n.v. CvK Herv. Gem. Sprang.
  Meer info over digitaal collecteren vind u hier.

 4. Legaat / erfenis nalaten
  Sommige gemeenteleden kiezen er voor om te beschrijven dat men bij overlijden een deel van hun vermogen wil schenken aan Hervormd Sprang. Goede doelen met ANBI status (dat is Hervormd Sprang) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat.
  Een legaat moet vastgelegd zijn in een testament, neem hiervoor contact op met een notaris.


We willen benadrukken dat iedereen naar zijn/haar eigen kunnen mag geven. Daarentegen willen we u ook activeren om bewust (meer) te geven voor de komende jaren én de generaties die nog zullen volgen.

Formulier periodieke gift

Download het formulier

Zelf direct het voorbeeld contract invullen, download het hieronder. 

Hoe gaan wij met uw gegevens om

Alle informatie die u met ons deelt gebruiken we alleen voor het opmaken van een periodieke gift. De overeenkomst bewaren na het verlopen de wettelijk gestelde bewaartermijn. U kunt onze volledige privacyverklaring terug vinden op https://www.hervormdsprang.nl/privacy/ 

Nog vragen? We helpen graag verder! Mail ons

Vragen?

Heeft u algemene vragen dan kunt u met ons contact opnemen. Gaan de vragen specifiek over het belastingvoordeel dan kunt u contact opnemen met een boekhouder/accountant/fiscaal jurist. Ons gemeentelid Peter Nieuwkoop is ook bereid om met u mee te kijken.